Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

Apie mus

 • Apie Darželį
 • Ugdymo forma
 • Tradicijos
Image

  Vilniaus lopšelis-darželis "Boružėlė" įsteigtas 1967 m. liepos 14 d. Vilniaus miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 388 ir suteiktas 101-mas numeris. Vilniaus miesto tarybos 1996-10-04 sprendimu Nr.171 101-ajam lopšeliui-darželiui suteiktas "Boružėlės" pavadinimas.

  Darželio veiklos pradžia 1968 m. kovo 15 d.
  Darželio adresas: Latvių g. 40, 08113 Vilnius.

  Tel. +370 5 275 0545; +370 5 275 3219.
  Pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinio ugdymo grupėmis.
  Darželio steigėjas yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas 8864892, adresas - Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius.

  Darželio veiklą kuruoja - Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, kodas - 9163147, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius.

Image

  Ugdymo forma - dieninė.
  Darželis yra Lietuvos Švietimo sistemos pirmoji pakopa. Jis vykdo vaikų ugdymo, priežiūros ir globos funkcijas, puoselėja visas vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias vaiko asmenybės brandą.

  Ugdymo kalba - lietuvių kalba.
  Darželis yra juridinis asmuo. Jis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais ir šiais nuostatais.

  Darželis komplektuojamas pagal gyvenamą vietą arba kita steigėjo nustatyta tvarka.
  Šiuo metu darželyje veikia 12 grupių:

  • 2 lopšelio grupės (2-3 metų amžiaus) 
  • 8 darželio grupės (3-6 m. amžiaus)
  • 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 metų amžiaus).

  Kiekvienais metais iki liepos 1 d. įstaigoje komplektuojamos lopšelio ir darželio grupės.
  Tėvų prašymu darželyje vykdoma papildoma veikla: anglų kalbos užsiėmimai, šokių studija, vaikų muzikos ansamblis "Nenuoramos", dailės studija.

Image
  • Švenčiamas visos kalendorinės šventės, Boružėlės vardadienis
  • Sveikatinimo renginiai (išvykos į gamtą, susitikimai su specialistais)
  • Kasmetinis tradicinės šventės: "Šeimos šventė", advetinės vakaronės, išvykos, išleistuvės "Sudie, darželi mielas, uždarom vartelius"

Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ dainelė

Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“

Grupės

“Gudručiai”

Šioje grupėje ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius5–7 metai
 • Time::

“Boružiukai”

Šioje grupėje ugdomi lopšelinio amžiaus vaikai

 • Amžius2–3 metai
 • Time::

“Ežiukai”

Šioje grupėje ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius4–5 metai
 • Time::

“Zuikučiai”

Šioje grupėje ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius5–6 metai
 • Time::

“Gėlytės”

Šioje grupėje ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius5–6 metai
 • Time::

“Smalsučiai”

Šioje grupėje ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius3–4 metai
 • Time::

“Drugeliai”

Šioje grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius6–7 metai
 • Time::

“Saulutės”

Šioje grupėje ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius4–5 metai
 • Time::

“Vyturėliai”

Šioje grupėje ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius3–4 metai
 • Time::

“Žvaigždutės”

Šioje grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius6–7 metai
 • Time::

“Nykštukai”

Šioje grupėje ugdomi lopšelinio amžiaus vaikai

 • Amžius2–3 metai
 • Time::

“Ąžuoliukai”

Šioje grupėje ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai

 • Amžius3–4 metai
 • Time::