Rūpinamės vaikų sveikata

Svarbi informacija tėvams dėl švietimo pagalbos teikimo darželyje

 Vadovaujantis Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos 2020-06-19 raštu Nr. SD-133 „Dėl vaikų, ugdomų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo optimizavimo ir švietimo pagalbos vaikui gerinimo“ informuojame tėvus, kad dėl logopedinės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos vaikui teikimo ugdymo įstaigoje reikia kreiptis į įstaigos specialistus (logopedą, socialinį pedagogą), VG. Vaiko ugdymosi poreikių įvertinimas Tarnyboje dėl šių specialistų pagalbos teikimo ugdymo įstaigoje nereikalingas ir neatliekamas.

Aprašas dėl psichosocialinių paslaugų vaikui ir jo šeimai teikimo

Erkių sukeliami pavojai

Informuojame, kad tęsiantis karantinui, Biuro specialistai parengė nuotoliniu būdu naudotis skirtą medžiagą ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams). Visa informacinė-metodinė medžiaga orientuota į skirtingas sveikatos ugdymo temas: sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, higienos įgūdžius bei emocinę sveikatą.  Katalogą rasite paspaudę šią nuorodą https://www.vvsb.lt/medziaga-ugdymo-istaigoms/