Švietimo pagalbos specialistai

Švietimo specialiąją, pedagoginę ir psichologinę pagalbą darželyje teikia  specialistai:

 • Logopedas
 • Psichologas

Logopedas

Logopedo pagalbos teikimo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, bendradarbiaujant su mokytojais ir ugdytinių tėvais (globėjais), juos šalinti.

Funkcijos:

 • nustato vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį, vertindamas ugdytinio kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).
 • parenka efektyvius pagalbos teikimo būdus.
 • organizuoja individualias ir pogrupines logopedines pratybas.
 • konsultuoja tėvus ir mokytojus vaikų kalbos ir kalbėjimo korekcijos klausimais.

Logopedė – Daiva Jakubcevičienė

Darbo dienos:
pirmadienis-ketvirtadienis 7.45 – 16.40 val. 
penktadienis  7.45 – 14.40 val.  
Pietų pertrauka v 13.00 – 13.30 val.

Tėvų konsultavimas 13.30 –14.30

Dėl konsultacijų teirautis logopedes.daivos@gmail.com

Logopedė – Deimantė Lankutytė

Darbo dienos:
pirmadienis-ketvirtadienis  10.30 – 15.40 val. 
Tėvų konsultavimas 13.30 – 14.30

Psichologė – Daiva Klovienė

Pačių mažiausiųjų ugdymo kelyje kiekvieną dieną susiduriame su įvairiais sunkumais. Nors dirbame kartu, tačiau kartais pasijuntame vieniši ir bejėgiai, spręsdami kilusias problemas, besistengdami padėti mažiesiems įveikti vystymosi krizes ir mokymosi iššūkius. O kartais tiesiog nebežinome kaip reaguoti, kaip susigaudyti savo pačių jausmuose, būnant šalia vaiko.

Pagrindinis darželio psichologo uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Psichologas konsultuoja ne tik vaikus bet ir jų tėvus, globėjus, mokytojus.

Pagrindiniai klausimai dėl ko galima kreiptis į darželio psichologą:

 • Dėl vaiko adaptacijos darželyje (vaikas verkia, nenori pasilikti, nepritampa grupėje).
 • Dėl vaiko elgesio sunkumų (neklauso, nedalyvauja užsiėmimuose, elgiasi agresyviai).
 • Dėl vaiko emocinių sunkumų (prislėgtas ir liūdnas, nedrąsus ar jautrus vaikas).
 • Dėl vaiko bendravimo sunkumų (nesuranda draugų, nežaidžia su kitais vaikais).
 • Dėl šeimoje kilusių krizių (artimo šeimos nario netektis, tėvų skyrybos).
 • Dėl vaiko raidos sutrikimų ar pažintinių gebėjimų nesklandumų.
 
 

Darbo laikas:

Antradienis 9.00 – 17.30
Trečiadienis 9.00 – 14.30
Ketvirtadienis 9.00 – 14.30
Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

Dėl konsultacijų teirautis:

psichologedaiva@gmail.com arba telefonu +370 665 12433