Savivalda ir darbo grupės

DARŽELIO TARYBA
Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Nariai: auklėtoja Violeta Puzonienė, meninio ugdymo pedagogė Jūratė Mackevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rimutė Efišova

Tėvų atstovai: Vita Jankauskaitė („Ežiukų“ gr.), Kryspinas Vencevičius („Nykštukų gudručių“ gr.), Viktorija Jarošienė („Boružiukų“ gr.)

 

MOKYTOJŲ TARYBA
Pirmininkė – direktorė Angelė Kučinskienė
Nariai: visi pedagogai ir logopedė Daiva Jakubcevičienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė

Sekretorė: auklėtoja Kristina Vilutienė

Nariai: logopedė Daiva Jakubcevičienė, sveikatos priežiūros specialistė Jadvyga Žemaitienė, auklėtoja Danguolė Rudžionienė,  auklėtoja Tatjana Burauskienė, meninio ugdymo pedagogė Jūratė Mackevičienė

 

PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
Pirmininkė – direktorė Angelė Kučinskienė

Sekretorė: auklėtoja Tatjana Burauskienė
Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė, auklėtoja Tatjana Burauskienė, auklėtoja Jolanta Jakutovičienė,  auklėtoja Danguolė Rudžionienė, auklėtoja Violeta Puzonienė
Švietimo skyriaus vedėja Kristina Cibulskytė

 

METODINĖ GRUPĖ
Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Nariai: visi pedagogai ir logopedė Daiva Jakubcevičienė