Savivalda ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Nariai: auklėtoja Violeta Puzonienė, meninio ugdymo pedagogė Jūratė Mackevičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Rimutė Efišova
Tėvų atstovai: Vita Jankauskaitė („Ežiukų“ grupė), Kryspinas Vencevičius („Nykštukų gudručių“ grupė), Viktorija Jarošienė („Boružiukų“ grupė), Erika Aleksiejė („Žvaigždučių“ grupė)

 PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkė – direktorė Angelė Kučinskienė
Nariai: visi pedagogai, logopedė Daiva Jakubcevičienė

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Sekretorė: auklėtoja Kristina Vilutienė
Nariai: logopedė Daiva Jakubcevičienė, sveikatos priežiūros specialistė Jadvyga Žemaitienė, auklėtoja Danguolė Rudžionienė, auklėtoja Tatjana Burauskienė,             meninio ugdymo pedagogė Jūratė Mackevičienė

 PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – direktorė Angelė Kučinskienė
Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė (įstaigos tarybos),  auklėtoja Tatjana Burauskienė (pedagogų tarybos), auklėtoja Jolanta Jakutovičienė (pedagogų tarybos), auklėtoja Danguolė Rudžionienė (pedagogų tarybos), auklėtoja Violeta Puzonienė (pedagogų tarybos), Švietimo skyriaus vedėja Kristina Cibulskytė (steigėjo)

 METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Nariai: visi pedagogai, logopedė Daiva Jakubcevičienė