Savivalda ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Nariai:  meninio ugdymo mokytoja Jūratė Mackevičienė, mokytojos Kristina Vilutienė ir Tatjana Burauskienė
Tėvų atstovai: Vita Jankauskaitė („Ežiukų“ grupė), Vilma Kruopienė („Gudručių“ grupė), Viktorija Jarošienė („Boružiukų“ grupė), Erika Aleksiejė („Žvaigždučių“ grupė)

 PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkė – direktorė Angelė Kučinskienė
Nariai: visi mokytojai, logopedė Daiva Jakubcevičienė

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Sekretorė: mokytoja Kristina Vilutienė
Nariai: logopedė Daiva Jakubcevičienė, sveikatos priežiūros specialistė Jadvyga Žemaitienė, mokytoja Danguolė Rudžionienė, mokytoja Tatjana Burauskienė,             meninio ugdymo mokytoja Jūratė Mackevičienė

 PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – direktorė Angelė Kučinskienė
Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė (įstaigos tarybos),  mokytoja Tatjana Burauskienė (pedagogų tarybos), mokytoja Jolanta Jakutovičienė (pedagogų tarybos), mokytoja Danguolė Rudžionienė (pedagogų tarybos), meninio ugdymo mokytoja Jūratė Mackevičienė (pedagogų tarybos), Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dovilė Janušauskaitė (steigėjo)

 METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Rizgelienė
Nariai: visi mokytojai, logopedė Daiva Jakubcevičienė