Muzika darželyje

„Kiekvieną rytą į tave žvelgia giedros, smalsios vaikučių akys. Jos tikisi gerumo, švelnumo, grožio ir tiesos. O nuo pirmųjų muzikos akordų jos nekantriai laukia, kad pačiu įdomiausiu keliu, kuo greičiau vestum į paslaptingą muzikos garsų pasaulį…“ (Albina Katinienė)

Į  muzikos garsų pasaulį veda ir meninį (muzikinį) ugdymą įstaigoje organizuoja meninio ugdymo mokytojas. Taikydamas inovatyvius muzikinio ugdymo metodus, ar vaikams patrauklias formas, lanksčiai derindamas su vaikų grupių temomis, atsižvelgiant į vaikų amžių ir jų gebėjimus, organizuoja muzikines veiklos du kartus per savaitę. Taip pat organizuoja vaikų piešinių ar darbelių parodos, rašo scenarijus, ruošia dekoracijas ir veda bendruomenės tradicinius edukaciniams renginius, šventes, projektus, koncertus. Su vaikais dalyvauja Tarptautiniuose, Respublikiniuose, Vilniaus miesto konkursuose, festivaliuose, projektuose, renginiuose.

Vilniaus lopšelio-darželio "Boružėlė" dainelė