Vilniaus lopšelis-darželis

„Boružėlė“

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Boružėlė” įsikūręs jaukiame Žvėryno mikrorajone. Vaikai visais metų laikais gali stebėti tvenkinius ir juose gyvenančius paukščius, lankytis Vingio parke, prie upės, šaltinio. Taip ugdytiniai pratinami matyti ir puoselėti gamtos grožį. Įstaigos aplinka atliepia tradicinės kultūros dvasią, yra funkcionali, jauki ir skatinanti įvairių vaiko gabumų skleidimąsi. Tokia aplinka sukuriama tėvų ir pedagogų bendradarbiavimu. Įstaigoje vyksta seminarai ir paskaitos aktualiais ikimokyklinio ugdymo klausimais ne tik įstaigos pedagogams ir tėvams, bet ir Vilniaus miesto bei Lietuvos pedagogams.
    • Nuo 2002 dalyvaujame tarptautinėje programoje "Zipio draugai"
Image
Image

Susisiekime