1,2 proc. parama

Mieli ugdytinių tėveliai,

nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio paramą lopšeliui-darželiui “Boružėlė”.  

Maloniai prašome paremti lopšelį-darželį „Boružėlė“ skiriant 1,2% paramos gyventojų pajamų mokesčių sumos. 

Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos atnaujinimui, ugdymo priemonėms, pastato renovacijai ir kt. Apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą darželio bendruomenė informuojama kiekvienais metais.

Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išteklių. Jūs turite teisę nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jūsų manymu, labiausiai remtiną sritį.

Apsisprendę, kam suteiksite paramą, užpildykite  nustatytos FR0512 formos prašymą iki 2024 m. gegužės 2 d. (už 2023 metų mokestinį laikotarpį).

Prašymo formą (FR0512) galite užpildyti internetu  prisijungę prie  Elektroninės deklaravimo sistemos http://deklaravimas.vmi.lt/.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos privalomus laukelius:

5 Mokestinis laikotarpis – 2023

6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – pažymėkite varnelę.

E1 Gavėjo tipas – 2 (paramos gavėjas)

E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190021721

E3 Mokesčio dalies paskirtis – Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – 1,2

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2024 m.

Įstaigos rekvizitai:
Paramos gavėjas: Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“
Įmonės kodas:  190021721

Adresas:  Latvių g. 40, LT-08113 Vilnius

Banko sąskaita: LT167044060004026474

 

Dėkojame Jums už paramą!!!

Mieli tėveliai,
nuoširdžiai dėkojame visiems, skyrusiems 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio paramą. 2021 metais ši parama siekė 4917,43 Eur, kurie buvo skirti vaikučių ugdymosi sąlygoms gerinti, įstaigos aplinkai gražinti, muzikos instrumentams įsigyti, įrengimui, sporto aikštelės įrengimui, lauko aikštelių inventoriaus įsigijimui.

Tikimės ir šiais metais Jūsų geranoriškos paramos