Mokestis už darželį

Nuo 2022 m. liepos 1 d. vienos dienos vaiko maitinimo normos:

 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
  • lopšelio grupėse – 2,60 Eur
  • darželio grupėse – 2,90 Eur;
 • priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur
 • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:
  • lopšelio grupėse – 2,10 Eur
  • darželio grupėse – 2,30 Eur
 • priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur.
 • Nustatytas 1 Eur mokestis visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestis socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas).

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės darželiuose tvarkos pakeitimas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo

Mokesčio už ugdymą lengvatos

Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 procentų, jeigu:

 • vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia;
 • toje pačioje šeimoje auga (globojami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
 • vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, profesinio mokymo programą arba yra aukštosios mokyklos studentas, iki jam sukaks 24 metai, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
 • vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
 • vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;
 • vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.
 
 • Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
 • šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
 • vaikas nelanko įstaigos dėl:
  • tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;
  • ligos (mokestis nemokamas nuo trečiosios dėl ligos nelankytos dienos) apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 dienų, turi būti pateiktas tai patvirtinantis dokumentas iš esveikata.lt svetainės, nepažeidžiant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento;
  • tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;
  • tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, dirbant nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;
  • mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;
  • vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėn.);
  • nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;
  • įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
  • priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse).
 • Mokestis už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą nemokamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, jeigu vaikas ją lanko ne ilgiau kaip 4 valandas.

Socialinė parama mokiniams 2022–2023 mokslo metais

Kviečiame nuo liepos 1 d. teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 mokslo metais.

Mokiniams gali būti teikiamos dvi paramos rūšys: nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai) ir parama mokinio reikmenims įsigyti (92 Eur per kalendorinius metus).

Ši parama (tiek nemokamas maitinimas, tiek parama mokinio reikmenims įsigyti) gali būti teikiama, jeigu pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 220,50 Eur. Yra taikomos išimtys, kai šeimoje yra trys ir daugiau vaikų, arba susiduriama su liga, nelaimingu atsitikimu, socialine rizika, tuomet atvejis vertinamas individualiai. Išsamiau su sąlygomis galite susipažinti čia.

Nemokamas maitinimas

Priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs ugdymo įstaigose bus organizuojami be atskirto tėvų prašymo.

Parama mokinio reikmenims

Teisė gauti paramą mokinio reikmėms suteikiama pagal priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas besimokantiems ir paramos teikimo sąlygas atitinkantiems mokiniams ir ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

Prašymą dėl paramos mokinio reikmenims galima pateikti nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.

Daugiau informacijos apie socialinę paramą mokiniams skaitykite nuorodoje

 

Primename, kad  gydytojai jau nuo 2019-09-01  neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) pateisinimas raštu dėl ugdymo įstaigos nelankymo dėl vaiko ligos yra dokumentas, kuriuo vadovautis ir pateisinamos nelankytos dienos, kai vaikas serga.
Tėvų pateisinimo dėl vaiko ligos pavyzdžio forma

Teisės aktą rasite paspaudę šią nuorodą

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje https://svietimas.vilnius.lt/

Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis”. Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus.

Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt.

Sąskaitų už darželį peržiūros instrukcija

Pavyzdžiai kaip atlikti įmokas už vaikų darželį įvairiose bankuose

    

Informuojame, kad norint gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu, Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštu

Atkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais.