Grupė „Drugeliai“


Tai – priešmokyklinio ugdymo grupė. Žinių, kurių būsimiesiems pirmokėliams  prireiks mokykloje, vaikai įgyja, naudojant integruoto ugdymo priemonių komplektą priešmokyklinukams ,,OPA – PA“, kuris parengtas pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą.

,,Drugeliai“ dalyvauja ir tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“ . Vaikai, su savo mylimu vabaliuku Zipiu,  mokosi susivokti savo jausmuose, ugdytis savigarbą, empatiją, bendravimo įgūdžius, konfliktų sprendimo gebėjimus.

 Visa grupės bendruomenė aktyviai dalyvaujame įstaigos ir miesto ,bei visos respublikos mastu vykstančiuose konkursuose, renginiuose, projektuose. Kartu su tėveliais švenčiame kalendorines šventes.

  • Amžiaus grupė: 3–4 metai
  • Grupėje dirba:
    mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą Ingrida Gerulaitienė ir Jolanta Zdančiuvienė
    mokytojos padėjėja Laima Lazauskaitės

Grupės dainelė

,, Drugelių “ grupės himnas

Kas rytą, kas rytą, kas rytą,

,,Boružėlė“ visus pasitinka.

Kas dieną, kas dieną, kas dieną,

Mes lakstom darželyje po kiemą.

Kas vakarą –  trumpą ar ilgą,

Mojuojam rankelėm laimingi.

Priedainis

  Linksmai čia sukamės ratu,

Linksmai ir žaidžiame kartu.

Užtraukiame gražiai dainelę,

Todėl, kad esame ,,Drugeliai“.

Autoriai: žodžiai J. Ladietienės, muzika J. Mackevičienės