Grupė „Drugeliai“

Kiekvieną dieną grupėje pilna šurmulio ir vaikų klegesio. Jaukioje ir spalvingoje aplinkoje, kuri nuolat kinta ir pildosi, vaikai noriai ugdosi kasdieninius gyvenimo įgūdžius, susipažįsta ir įvardija savo bei draugų emocijas, mokosi gražiai bendrauti ir sutrati, aktyviai tyrinėja juos supančią aplinką, ieško išeičių spręsdami iškylančius sunkumus.
Ugdymo programos turinį įgyvendiname remiantis žaidimu. Siekiame sudaryti sąlygas kiekvieno vaiko individualiai sklaidai, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir brandą, kad kiekvienas grupėje būtų saugus, mylimas, gerbiamas, pastebėtas ir pripažintas.
Visa grupės bendruomenė aktyviai dalyvaujame įstaigos ir miesto, bei visos respublikos mastu vykstančiuose konkursuose, renginiuose, projektuose. Kartu su tėveliais švenčiame kalendorines šventes.
  • Amžiaus grupė: 4–5 metai
  • Grupėje dirba:
    mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą
    Ingrida Gerulaitienė ir Jolanta Zdančiuvienė
    mokytojos padėjėja Laima Lazauskaitės

Smagu dirbti komandoje ir pasidžiaugti gautu rezultatu. Dovanojam draugui po širdelę ir gražų žodelį.

Dalyvaujame projekte – Mėnuo be patyčių.

Drugelių grupės vaikai kartu su darželio bendruomene dalyvauja Respublikinėje sporto pramogoje „Bėgimas su trispalve 2022“

Sveikiname Lietuvą su gimtadieniu!

Visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Projektas – Žibintas nušviečia takelį

Tolerancijos dieną, Lapkričio 16 d., Vilniaus lopšelio darželio „Boružėlė“ grupėse vyko diskusijos apie žmonių skirtumus: lyties, išvaizdos, tautybės, tikėjimo, negalių ir kt. Kalbėjome apie tolerantišką elgesį vienas kito atžvilgiu. Pokalbių metu buvo aptariamos draugiško ir nedraugiško elgesio situacijos.
Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas, taigi kūrėme miestą katu.

Grupės dainelė

,, Drugelių “ grupės himnas

Kas rytą, kas rytą, kas rytą,

,,Boružėlė“ visus pasitinka.

Kas dieną, kas dieną, kas dieną,

Mes lakstom darželyje po kiemą.

Kas vakarą –  trumpą ar ilgą,

Mojuojam rankelėm laimingi.

Priedainis

  Linksmai čia sukamės ratu,

Linksmai ir žaidžiame kartu.

Užtraukiame gražiai dainelę,

Todėl, kad esame ,,Drugeliai“.

Autoriai: žodžiai J. Ladietienės, muzika J. Mackevičienės