Grupė „Gėlytės“

Grupėje yra šeši ugdymo(si) centrai – kalba, menai, statybiniai žaidimai, vaidmeniniai žaidimai, gamta, matematika ir konstravimas.
Turime savo grupės himną.
Grupėje švenčiami vaikų gimtadieniai, minimos įvairios kalendorinės šventės.Vaikai yra draugiški, linksmi, darbštūs, žingeidūs ir kūrybingi.
Norint užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį naudojami ikimokyklinio ugdymo(si) integruoti priemonių komplektai: Y GA GA (4-5 metų vaikams), PI KA (5-6 metų vaikams) ir priešmokyklinukams skirtas O PA PA (6-7 metų vaikams).

 

  • Vaikų amžiaus grupė: 3–4 metai
  • Grupėje dirba:
    mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą
    Vitalija Aleksandravičiūtė ir Gražvydė Pakštienė

    mokytojos padėjėja Irena Bakšanskienė

„Gelyčių“ grupės sąmoningumo didinimo veiklos:
Draugas, draugai, o be jų blogai. Vaikai pažino vienas kitą, skaičiavo draugus.
Padėk ir tau padės. Žodeliai „Prašau, atsiprašau“, pagalba vienas kitam sporto metu.
Klaidą pripažink – draugą susigrąžink. Tinkamo ir netinkamo elgesio paveikslėlių analizavimas, draugų piešimas.
Gražiais žodeliais sninga. Komplimentų sakymas draugams, draugų gaminimas, piešiame jiems širdeles.
Mums kartu linksma ir smagu. Draugystės vainiko kūrimas,vaišinimasis ir gėlės draugams.

Gėlyčių grupės vaikai kartu su darželio bendruomene dalyvauja Respublikinėje sporto pramogoje „Bėgimas su trispalve 2022“

Gėlyčių grupė kuria savo sveikinimą Lietuvai

Visuotinė pilietinė iniciatyva – Atmintis gyva, nes liudija

Projektas – Žibintas nušviečia takelį

Grupės dainelė

Mes darželyje –  „Gėlytės“.
Ir berniukai ir mergytės.
Čia pašokam, padainuojam,
 O taip pat ir pasportuojam.

Mes – berniukai, mes – mergaitės,
O visi kartu – „Gėlytės“.
Augam, skleidžiamės ir žydim,
Dar visus džiaugsmu palydim.

Mėgstam piešti ir lipdyti,
Kirpti, spalvinti, lankstyti.
Ir raides gerai pažįstam,
Skaičiuose nebepaklystam.

Mes – berniukai, mes – mergaitės,
O visi kartu –  „Gėlytės“.
Augam, skleidžiamės ir žydim,
Dar visus džiaugsmu palydim.

Čia visi gražiai draugaujam,
Būna, kad paišdykaujam.
Bet nuo saulės spindulėlių,
Siunčiam Jums daug šypsenėlių.

                  Priedainis:…

Autoriai: žodžiai V. Kiškienės, D. Jakubcevičienės, J. Mackevičienės, muzika J. Mackevičienės