Grupė „Gėlytės“


Grupėje yra penki ugdymo(si) centrai – dailės, konstravimo, stalo žaidimų, namų namučių ir seku seku pasaką. 
Turime savo grupės himną, bei kasmetinį projektą su tėveliais‚ „Kalėdinis meduolis“. 
Grupėje švenčiami vaikų gimtadieniai, o penktadienis – žaisladienis. Vaikai yra draugiški, linksmi, darbštūs, žingeidūs ir kūrybingi.
Norint užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį naudojamas ikimokyklinio ugdymo(si) integruotas priemonių komplektas OPA PA draugai PI KA.

  • Vaikų amžiaus grupė: 3–4 metai
  • Grupėje dirba:
    mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą
    Vitalija Aleksandravičiūtė ir Gražvydė Pakštienė

    mokytojos padėjėja Irena Bakšanskienė

Grupės dainelė

Mes darželyje –  „Gėlytės“.
Ir berniukai ir mergytės.
Čia pašokam, padainuojam,
 O taip pat ir pasportuojam.

Mes – berniukai, mes – mergaitės,
O visi kartu – „Gėlytės“.
Augam, skleidžiamės ir žydim,
Dar visus džiaugsmu palydim.

Mėgstam piešti ir lipdyti,
Kirpti, spalvinti, lankstyti.
Ir raides gerai pažįstam,
Skaičiuose nebepaklystam.

Mes – berniukai, mes – mergaitės,
O visi kartu –  „Gėlytės“.
Augam, skleidžiamės ir žydim,
Dar visus džiaugsmu palydim.

Čia visi gražiai draugaujam,
Būna, kad paišdykaujam.
Bet nuo saulės spindulėlių,
Siunčiam Jums daug šypsenėlių.

                  Priedainis:…

Autoriai: žodžiai V. Kiškienės, D. Jakubcevičienės, J. Mackevičienės, muzika J. Mackevičienės