• Amžiaus grupė: 6–7 metai
  • Grupėje dirba:

mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Tatjana Burauskienė ir Vaida Balčiūnaitytė
mokytojos padėjėja Sigita Žilinskienė

Grupės aplinkoje gausu priemonių, kurios atitinka individualius vaiko poreikius.
Siekdami geresnės vaikų emocinės savijautos taikome tarptautinę prevencinę programą „Zipio draugai“. Čia vaikai atranda geriausius būdus ir sprendimus įveikti emocinius sunkumus.
Kiekvieną dieną žaisdami vaikai aktyviai mokosi. Daug laiko vaikai praleidžia lauke tyrinėdami ir atrasdami supantį pasaulį.

Grupė „Vyturėliai“

„Vyturėlių“ priešmokyklinės grupės siekiamybės – padėti vaikui įgyti būtinų kompetencijų:
-socialinę – gyventi ir būti greta;
-sveikatos saugojimo kompetenciją – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti;
-pažinimo kompetenciją – tyrinėti, pažinti, atrasti pasaulį;
-komunikavimo kompetenciją – klausyti, kalbėti, domėtis rašytiniais tekstais, bandyti imituoti raštą, jo elementus.
-meninė kompetenciją – įsivaizduoti, pajusti, kurti, grožėtis.
Priešmokyklinio ugdymo tikslas – ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.
Grupės aplinka yra dinamiška ir nuolat kintanti. Aplinka suskirstyta į veiklos centrus.
Dailės centre ugdomas išradingumas, kūrybiniai gebėjimai, lavinami pirštų ir riešo judesiai.
Kalbos centre vaikai varto, klauso, skaito knygas, pradeda domėtis rašmenimis.
Matematikos ir konstravimo centre lavinami protiniai sugebėjimai, loginis mąstymas.
Vaidmeninių žaidimų centre ugdomi kasdieninio gyvenimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Statybinių žaidimų centre lavinami matematiniai pradmenys, gebėjimas mąstyti, susikaupti, bendravimo patirtys.
Gamtos pažinimo centras patenkina įgimtą vaikų domėjimąsi gamta, jos reiškiniais.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – TOLERANCIJOS NAMAS 🏠
Kartu su vaikais kūrėme svajonių namą, kuriame gera gyventi

Smagi išvyka į lėlių teatrą

Grupės dainelė

,,Boružėlėje‘‘ nuo seno,
Daug šaunių vaikų gyvena.
Jie darželyje linksmi,
Darbštūs ir labai geri!

Priedainis:

,,Vyturėliai’’ – viens, du, trys.
Linksmas aš ir linksmas jis.
,,Vyturėliai’’ –  viens, du, trys,
Čia šaunus draugų būrys!

Mėgstam pasakas gražias
Ir dainuoti daineles.
Piešiame labai gražiai,
Dar skaičiuojame linksmai.

Priedainis:

,,Vyturėliai’’ – viens, du, trys.
Linksmas aš ir linksmas jis.
,,Vyturėliai’’ – viens, du, trys,
Čia šaunus draugų būrys!

Autoriai: žodžiai T. Burauskienės, muzika J. Mackevičienės