Grupė „Vyturėliai“


Mūsų grupė yra šviesi ir jauki.
Grupės vaikučius kiekvieną dieną sudomina  įvairūs grupės  centrai: Konstravimo‘‘, Namučių‘‘, Šnekučių‘‘, Kūrėjų‘‘, Gamtos tyrinėjimo‘‘. ,,Konstravimo‘‘ centre gausu įvairių kaladėlių, mašinų ir dėlionų, iš jų dėlioja įvairius statinius.
,,Namučių‘‘ centre vaikai 
kuria įvairius vaidybinius žaidimus, panaudodami visas esančias priemones.
,,Šnekučių‘‘ centre yra knygynėlis, įvairios dėlionės, stalo žaidimai. Jame yra teatriukas, vaikai gali kurti savo pasakas,  suvaidinti jas savo draugams. 
 ,,Kūrėjų‘‘ centre gausu įvairių spalvinimo, lipdymo bei karpymo priemonių. 
,,Gamtos tyrinėjimo‘‘ centro priemonės padeda pažinti gamtą, jos reiškinius ir kiekvieną konkrečiai metų laiką.

  • Amžiaus grupė: 5–6 metai
  • Grupėje dirba:

mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Tatjana Burauskienė ir Vaida Balčiūnaitytė
mokytojos padėjėja Sigita Žilinskienė

Grupės dainelė

,,Boružėlėje‘‘ nuo seno,
Daug šaunių vaikų gyvena.
Jie darželyje linksmi,
Darbštūs ir labai geri!

Priedainis:

,,Vyturėliai’’ – viens, du, trys.
Linksmas aš ir linksmas jis.
,,Vyturėliai’’ –  viens, du, trys,
Čia šaunus draugų būrys!

Mėgstam pasakas gražias
Ir dainuoti daineles.
Piešiame labai gražiai,
Dar skaičiuojame linksmai.

Priedainis:

,,Vyturėliai’’ – viens, du, trys.
Linksmas aš ir linksmas jis.
,,Vyturėliai’’ – viens, du, trys,
Čia šaunus draugų būrys!

Autoriai: žodžiai T. Burauskienės, muzika J. Mackevičienės