• Amžiaus grupė: 3–4 metai
  • Grupėje dirba:

mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą
Tatjana Burauskienė ir Vaida Balčiūnaitytė
mokytojos padėjėja Sigita Žilinskienė

Grupė „Vyturėliai“

 

Grupės aplinka yra dinamiška ir nuolat kintanti. Aplinka suskirstyta į veiklos centrus.
Dailės centre ugdomas išradingumas, kūrybiniai gebėjimai, lavinami pirštų ir riešo judesiai.
Kalbos centre vaikai varto, klauso, skaito knygas, pradeda domėtis rašmenimis.
Matematikos ir konstravimo centre lavinami protiniai sugebėjimai, loginis mąstymas.
Vaidmeninių žaidimų centre ugdomi kasdieninio gyvenimo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Statybinių žaidimų centre lavinami matematiniai pradmenys, gebėjimas mąstyti, susikaupti, bendravimo patirtys.
Gamtos pažinimo centras patenkina įgimtą vaikų domėjimąsi gamta, jos reiškiniais.
Grupės aplinkoje gausu priemonių, kurios atitinka individualius vaiko poreikius.
Kiekvieną dieną žaisdami vaikai aktyviai mokosi.
Daug laiko vaikai praleidžia lauke tyrinėdami ir atrasdami supantį pasaulį.

Grupės dainelė

,,Boružėlėje‘‘ nuo seno,
Daug šaunių vaikų gyvena.
Jie darželyje linksmi,
Darbštūs ir labai geri!

Priedainis:

,,Vyturėliai’’ – viens, du, trys.
Linksmas aš ir linksmas jis.
,,Vyturėliai’’ –  viens, du, trys,
Čia šaunus draugų būrys!

Mėgstam pasakas gražias
Ir dainuoti daineles.
Piešiame labai gražiai,
Dar skaičiuojame linksmai.

Priedainis:

,,Vyturėliai’’ – viens, du, trys.
Linksmas aš ir linksmas jis.
,,Vyturėliai’’ – viens, du, trys,
Čia šaunus draugų būrys!

Autoriai: žodžiai T. Burauskienės, muzika J. Mackevičienės