• Vaikų amžiaus grupė: 5–6 metai
  • Grupėje dirba:

    mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą
    Krisina Vilutienė ir Jurgita Ananjevienė
    mokytojos padėjėja Jadvyga Korvel

e

Grupė „Zuikučiai“


Nuo rūbinės prasideda susipažinimas su „Zuikučių“ grupe. Ant sienų kabančiuose stenduose tėvai randa svarbiausią informaciją apie artimiausius renginius ir išvykas, valgiaraštį, vaikų dienotvarkę, jų užimtumo būreliuose grafikus, straipsnius aktualius jų vaikų amžiaus tarpsniui. Tėvai čia ras darželio ugdymo programą, segtuvus su vaikų darbeliais, kurie nuolat atnaujinami ir pildomi.
Rūbinėje eksponuojami vaikų darbeliai, piešiniai, rengiamos įvairios parodos.
Grupės  aplinka suskirstyta į veiklos centrus: dailės, matematikos ir konstravimo, gamtos, vaidmeninių žaidimų, statybinių žaidimų ir kalbos.
Matematikos ir konstravimo centre vaikams suteikiama galimybė aiškintis matematinius santykius manipuliuojant konkrečiais daiktais, juos dėliojant, skaičiuojant, rūšiuojant, lyginant. Vaikai kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti, pasitelkiant šviesos stalą.
Statybinių žaidimų centre vaikai žaidžia pavieniui arba grupelėmis su įvairaus dydžio ir formų kaladėlėmis. Jame lavinami vaikų socialiniai įgūdžiai, gamtos ir matematiniai pradmenys, judesių ir kalbos ugdymas.
Kalbos centre vaikų laukia bibliotekėlė, vieta rašyti ir matyti rašto simbolius. Čia vaikai skaito, varto, klauso, diskutuoja, pasakoja ir klausinėja.
Vaidmeninių žaidimų centre vaikai lavina socialinius, emocinę ir intelekto raidą.
Gamtos tyrinėjimų erdvėje vaikai tyrinėja , ieško, stebi juos supančią aplinką, fauną bei florą. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando supantį pasaulį, natūralus smalsumas skatina pažinti, atrasti bei mokytis.
„Zuikučių“ grupės vaikai kiekvieną dieną atranda save, mokosi, tyrinėja, daug laiko praleidžia lauke….

“LABAS, MANO VILNIAU! KOKS ESI GRAŽUS! PROTĖVIŲ STATYTAS, DŽIUGINI IR MUS! TU GYVUOK PER AMŽIUS, KAIP DAINA SKAMBI. MYLIMASIS MIESTE, SOSTINĖ ESI!” SU GIMTADIENIU, VILNIAU!!!! 🇱🇹 🎈🎉

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – TOLERANCIJOS NAMAS 🏠
Kartu su vaikais kūrėme svajonių namą, kuriame gera gyventi.

Grupės dainelė

Saulės zuikiai mes linksmi,
Visad būnam užimti.
Ir skaičiuojam,ir dainuojam
Dar dėlionių padėliojam.

Mokam draugą mes paguosti,
Jeigu reikia ir pasnausti.
Užduotėles padaryti,

Ir dar grupę sutvarkyti.
Visad draugiškas būrys,
Pasitinka jus kasryt!