Grupė „Ežiukai“

Labai didelį dėmesį skiriame ugdytinių sveikatos saugojimui, ypač buvimui gryname ore. Stengiamės, kad vaikai kuo daugiau laiko praleistų lauke. Laisvai žaisdami kieme jie bėgioja, laipioja, striksi, tupi, stovi, tyrinėja. Nei lietus, nei sniegas nėra kliūtis išeiti ir atrasti gamtos ir oro džiaugsmus. Būdami lauke vaikai smagiai leidžia laiką ir grūdinasi. „Ežiukų“ grupę lanko 11 mergaičių ir 11 berniukų. Norint užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį naudojamas ikimokyklinio ugdymo(si) integruotas priemonių komplektas OPA PA ir ZIPIO tarptautinė programa, padedanti vaikams išmokti lengviau įveikti kasdieninius sunkumus, pagerinti vaikų emocinę savijautą, padedama jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.      

  • Amžiaus grupė: 6–7 metai
  • Grupėje dirba:

mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą 
Danguolė Rudžionienė ir Deimantė Lankutytė
mokytojos padėjėja Joana Klimašauskaitė

Ežiukų grupės veikla – „Mano draugas“

Ežiukų grupės vaikai kartu su darželio bendruomene dalyvauja Respublikinėje sporto pramogoje „Bėgimas su trispalve 2022“

Ežiukų grupės vaikučiai sveikina Lietuvą su gimtadieniu.

Tolerancijos dieną, Lapkričio 16 d., Vilniaus lopšelio darželio „Boružėlė“ grupėse vyko diskusijos apie žmonių skirtumus: lyties, išvaizdos, tautybės, tikėjimo, negalių ir kt. Kalbėjome apie tolerantišką elgesį vienas kito atžvilgiu. Pokalbių metu buvo aptariamos draugiško ir nedraugiško elgesio situacijos.
Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas, taigi kūrėme miestą katu.

Projektas – Žibintas nušviečia takelį

Grupės dainelė

Mes ežiukai klevo lapų 
Į  darželį  ta- pu ta- pu.
Gelsvą  skėtį  užsidėję
Nutapsėjom, nupukšėjom. 

Į darželį mes atėję,
Pasisveikinam linksmai
-Labas rytas, labas rytas!
Šypsomės gražiai :}

Mums draugauti gera čia,
Džiaugtis ir juokauti,
„Boružėlėje“ daržely
Jaučiamės puikiausiai!