Grupė „Ežiukai“

Labai didelį dėmesį skiriame ugdytinių sveikatos saugojimui, ypač buvimui gryname ore. Stengiamės, kad vaikai kuo daugiau laiko praleistų lauke. Laisvai žaisdami kieme jie bėgioja, laipioja, striksi, tupi, stovi, tyrinėja. Nei lietus, nei sniegas nėra kliūtis išeiti ir atrasti gamtos ir oro džiaugsmus. Būdami lauke vaikai smagiai leidžia laiką ir grūdinasi. „Ežiukų“ grupę lanko 11 mergaičių ir 11 berniukų. Norint užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį naudojamas ikimokyklinio ugdymo(si) integruotas priemonių komplektas OPA PA ir ZIPIO tarptautinė programa, padedanti vaikams išmokti lengviau įveikti kasdieninius sunkumus, pagerinti vaikų emocinę savijautą, padedama jiems įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.      

  • Amžiaus grupė: 6–7 metai
  • Grupėje dirba:

mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą 
Danguolė Rudžionienė ir Deimantė Lankutytė
mokytojos padėjėja Joana Klimašauskaitė

Grupės dainelė

Mes ežiukai klevo lapų 
Į  darželį  ta- pu ta- pu.
Gelsvą  skėtį  užsidėję
Nutapsėjom, nupukšėjom. 

Į darželį mes atėję,
Pasisveikinam linksmai
-Labas rytas, labas rytas!
Šypsomės gražiai :}

Mums draugauti gera čia,
Džiaugtis ir juokauti,
„Boružėlėje“ daržely
Jaučiamės puikiausiai!