• Vaikų amžiaus grupė: 5–6 metai
  • Grupėje dirba:
    mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą
    Kristina Skripskienė ir
    Ermina Narkevičiūtė
    mokytojos padėjėja Gražina Macionienė

Grupė „Smalsučiai“

 

„Smalsučių“ grupė- tai 5-6 metų vaikų amžiaus grupė. Visi vaikai yra individualūs, smalsūs ir aktyvūs. Grupėje sudarytos galimybės vaikų saviraiškai, kūrybiškumui, individualiems gebėjimams ugdytis. Grupės erdvė suskirstyta į centriukus: Menai: menų erdvėje ugdomas vaikų kūrybiškumas, smalsumas, vaizduotė bei iniciatyva. Čia vaikai tyrinėja įvairias raiškos priemones. Statybiniai žaidimai: statybinius žaidimus vaikai žaidžia pavieniui arba grupelėmis su įvairių dydžių ir formų kaladėlėmis. Kalba: mokymąsis kalbėti – natūralus biologinis vyksmas, kurį galima apibūdinti kaip tam tikroje kultūroje perduodamus kalbos įgūdžius. Vaikas turi pasijusti kalbėtoju, skaitytoju, rašytoju. Gamta: gamtos tyrinėjimų erdvėje vaikai tyrinėja, ieško, stebi juos supančią aplinką, fauna bei flora. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį. Vaidmeniniai žaidimai: spontaniška, savarankiška veikla, kurios dėka vaikai patikrina, išsiaiškina, praplėčia savo ir aplinkinio pasaulio suvokimą. Matematika ir konstravimas: vaikai mokosi skaičiuoti, lyginti, lavina loginį mąstymą. „Smalsučiai“ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą OPA PA draugai PI ir KA

Inkilų kėlimo metas

Smalsučių grupės vaikai kartu su darželio bendruomene dalyvauja Respublikinėje sporto pramogoje „Bėgimas su trispalve 2022“

Švenčiame Lietuvos gimtadienį

Visuotinė pilietinė iniciatyva – Atmintis gyva, nes liudija

Edukacija – Mano kepaliukas

Edukacija – Pasidaryk žvakelę pats

Tolerancijos dieną, Lapkričio 16 d., Vilniaus lopšelio darželio „Boružėlė“ grupėse vyko diskusijos apie žmonių skirtumus: lyties, išvaizdos, tautybės, tikėjimo, negalių ir kt. Kalbėjome apie tolerantišką elgesį vienas kito atžvilgiu. Pokalbių metu buvo aptariamos draugiško ir nedraugiško elgesio situacijos.
Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas, taigi kūrėme miestą katu.

Projektas – Žibintas nušviečia takelį

„Smalsučiai“ švenčia gimtadienį.

Susipažinome su pelyte Pi ir brieždiuku Ka.

Grupės dainelė

Mes esame vaikučiai,
Smalsutės ir smalsučiai.
Gudraujam, išdykaujam
Ir su visais draugaujam.

Priedainis:
Kodėl ir vėl, ir vėl?
Mums viskas įdomu?
Kas? Kur? Kodėl ir vėl?
Labai labai smalsu.

Mes norim sužinoti,
Kodėl žvaigždelė tviska?
Kur skrenda boružėlė?
Kodėl gėlė nuvysta?

Autoriai: žodžiai E. Tolvaišienės, V. Aleksandravičiūtės, muzika E. Tolvaišienės