• Vaikų amžiaus grupė: 6–7 metai
  • Grupėje dirba:
    mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą
    Kristina Skripskienė ir
    Ermina Narkevičiūtė
    mokytojos padėjėja Gražina Macionienė

Grupė „Smalsučiai“

„Smalsučių“ grupė- tai 6-7 metų vaikų amžiaus grupė. Visi vaikai yra individualūs, smalsūs ir aktyvūs. Grupėje sudarytos galimybės vaikų saviraiškai, kūrybiškumui, individualiems gebėjimams ugdytis. Grupės erdvė suskirstyta į centriukus: Menai: menų erdvėje ugdomas vaikų kūrybiškumas, smalsumas, vaizduotė bei iniciatyva. Čia vaikai tyrinėja įvairias raiškos priemones. Statybiniai žaidimai: statybinius žaidimus vaikai žaidžia pavieniui arba grupelėmis su įvairių dydžių ir formų kaladėlėmis. Kalba: mokymąsis kalbėti – natūralus biologinis vyksmas, kurį galima apibūdinti kaip tam tikroje kultūroje perduodamus kalbos įgūdžius. Vaikas turi pasijusti kalbėtoju, skaitytoju, rašytoju. Gamta: gamtos tyrinėjimų erdvėje vaikai tyrinėja, ieško, stebi juos supančią aplinką, fauna bei flora. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį. Vaidmeniniai žaidimai: spontaniška, savarankiška veikla, kurios dėka vaikai patikrina, išsiaiškina, praplečia savo ir aplinkinio pasaulio suvokimą. Matematika ir konstravimas: vaikai mokosi skaičiuoti, lyginti, lavina loginį mąstymą.

„Saulučių“ grupės vaikučiai kartu su kitais draugais žiūrėjo nuotaikingą spektakliuką “ Pagrandukas“.

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – TOLERANCIJOS NAMAS 🏠
Kartu su vaikais kūrėme svajonių namą, kuriame gera gyventi

Išvyka į lėlių teatrą

Grupės dainelė

Mes esame vaikučiai,
Smalsutės ir smalsučiai.
Gudraujam, išdykaujam
Ir su visais draugaujam.

Priedainis:
Kodėl ir vėl, ir vėl?
Mums viskas įdomu?
Kas? Kur? Kodėl ir vėl?
Labai labai smalsu.

Mes norim sužinoti,
Kodėl žvaigždelė tviska?
Kur skrenda boružėlė?
Kodėl gėlė nuvysta?

Autoriai: žodžiai E. Tolvaišienės, V. Aleksandravičiūtės, muzika E. Tolvaišienės