Grupė „Žvaigždutės“


„Žvaigždučių“ vaikai mėgsta judrius sportinius žaidimus: futbolą, krepšinį, šokinėti šokliukais. Taip pat jie yra ir labai kūrybingi, vaikų saviraiška skatinama vaidinant, improvizuojant, pamėgdžiojant, mokantis išreikšti jausmus, juos pažinti ir tyrinėti. Judrumas, darbštumas ir kūrybiškumas – tai „Žvaigždučių“ siekis.
Grupėje švenčiami vaikų gimtadieniai, o penktadienis – žaisladienis. Vaikai yra draugiški, linksmi, darbštūs, žingeidūs ir kūrybingi.
Grupėje yra penki ugdymo(si) centrai – dailės, konstravimo, stalo žaidimų, namų namučių ir seku seku pasaką.
Turime savo grupės himną, bei kasmetinį projektą su tėveliais‚ „Kalėdinis meduolis“.

  • Amžiaus grupė: 3–4 metai
  • Grupėje dirba:

mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą Daiva Šilinskienė ir Lolita Markūnienė
mokytojos padėjėja Irena Liutkevičienė

Žvaigžduolytės dainavo daineles ir dėliojo šypsenėlę.

Vaikų veiklos grupėje

Grupės dainelė

Pasidžiauk, mamyte.
Pasidžiauk, tėveli,
„Žvaigždučių“ vardą,
Mes gavom darželį.
O „Žvaigždučių“ grupėje vaikai:
Žaidžia, linksminas smagiai.
Ir dainas, kai uždainuoja,
Net žvaigždynai visi ploja.

Autoriai: žodžiai D.Šilinskienės, muzika J. Mackevičienės