• Amžiaus grupė: 6–7 metai

Grupė „Žvaigždutės“

„Žvaigždučių“ grupės vaikai mėgsta judrius sportinius žaidimus: futbolą, krepšinį, estafetes, todėl mokytojas Aldas visada sutinkamas su didžiausiu džiaugsmu. Taip pat vaikai ir labai kūrybingi, vaikų saviraiška skatinama vaidinant, improvizuojant, pamėgdžiojant, mokantis išreikšti jausmus, juos pažinti ir tyrinėti. Vaikai visada labai laukia mokytojos Jūratės užsiėmimų, nes labai mėgsta dainuoti ir šokti. Judrumas, darbštumas ir kūrybiškumas – tai „Žvaigždučių“ siekis.

Grupėje švenčiami gimtadieniai. Vaikai draugiški, linksmi, darbštūs, žingeidūs ir kūrybingi.

Grupėje yra penki ugdymo(si) centrai – dailės, konstravimo, stalo žaidimų ir skaičiavimo, namų namučių ir seku seku pasaką.

  • Grupėje dirba:

mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą Daiva Šilinskienė ir Vaida Balčiūnaitytė
mokytojos padėjėja Irena Reimontienė

Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – TOLERANCIJOS NAMAS 🏠
Kartu su vaikais kūrėme svajonių namą, kuriame gera gyventi.

Rugsėjo 28 d. darželį aplankė Vilniaus vitražinis teatras su spektakliu  „Kas kuria stebuklus?“

Smagi išvyka į Vilniaus lėlių teatrą

Grupės dainelė

Pasidžiauk, mamyte.
Pasidžiauk, tėveli,
“Žvaigždučių” vardą,
Mes gavom darželį.
O “Žvaigždučių” grupėje vaikai:
Žaidžia, linksminas smagiai.
Ir dainas, kai uždainuoja,
Net žvaigždynai visi ploja.

Autoriai: žodžiai D.Šilinskienės, muzika J. Mackevičienės