Grupė „Žvaigždutės“


„Žvaigždučių“ vaikai mėgsta judrius sportinius žaidimus: futbolą, krepšinį, šokinėti šokliukais. Taip pat jie yra ir labai kūrybingi, vaikų saviraiška skatinama vaidinant, improvizuojant, pamėgdžiojant, mokantis išreikšti jausmus, juos pažinti ir tyrinėti. Judrumas, darbštumas ir kūrybiškumas – tai „Žvaigždučių“ siekis.
Grupėje švenčiami vaikų gimtadieniai, o penktadienis – žaisladienis. Vaikai yra draugiški, linksmi, darbštūs, žingeidūs ir kūrybingi.
Grupėje yra penki ugdymo(si) centrai – dailės, konstravimo, stalo žaidimų, namų namučių ir seku seku pasaką.
Turime savo grupės himną, bei kasmetinį projektą su tėveliais‚ „Kalėdinis meduolis“.

  • Amžiaus grupė: 3–4 metai
  • Grupėje dirba:

auklėtojos  Daiva Šilinskienė ir Lolita Markūnienė

auklėtojo padėjėja Irena Liutkevičienė

Grupės dainelė

Pasidžiauk, mamyte.
Pasidžiauk, tėveli,
„Žvaigždučių“ vardą,
Mes gavom darželį.
O „Žvaigždučių“ grupėje vaikai:
Žaidžia, linksminas smagiai.
Ir dainas, kai uždainuoja,
Net žvaigždynai visi ploja.

Autoriai: žodžiai D.Šilinskienės, muzika J. Mackevičienės