Grupė „Žvaigždutės“

 

„Žvaigždučių“ grupės vaikai megsta judrius sportinius žaidimus: futbolą, krepšinį, estafetes. Taip pat vaikai ir labai kūrybingi, vaikų saviraiška skatinama vaidinant, improvizuojant, pamėgdžiojant, mokantis išreikšti jausmus, juos pažinti ir tyrinėti. Judrumas, darbštumas ir kūrybiškumas – tai „Žvaigždučių“ siekis.
Grupėje švenčiami gimtadieniai. Vaikai draugiški, linksmi, darbštūs, žingeidūs ir kūrybingi.
Grupėje yra penki ugdymo(si) centrai – dailės, konstravimo, stalo žaidimų ir skaičiavimo, namų namučių ir seku seku pasaką.

Turime savo grupės himną ir eilėraštuką (skanduotę).

  • Amžiaus grupė: 4–5 metai
  • Grupėje dirba:

mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą Daiva Šilinskienė ir Vaida Balčiūnaitytė
mokytojos padėjėja Irena Reimontienė

Žvaigždučių grupės savaitė be patyčių.

Draugystės saulė ir malonūs jausmeliai draugui.

Žvaigždučių grupės vaikai kartu su darželio bendruomene dalyvauja Respublikinėje sporto pramogoje „Bėgimas su trispalve 2022“

Žvaigždučių grupės vaikučiai švenčia Lietuvos gimtadienį.

Tolerancijos dieną, Lapkričio 16 d., Vilniaus lopšelio darželio „Boružėlė“ grupėse vyko diskusijos apie žmonių skirtumus: lyties, išvaizdos, tautybės, tikėjimo, negalių ir kt. Kalbėjome apie tolerantišką elgesį vienas kito atžvilgiu. Pokalbių metu buvo aptariamos draugiško ir nedraugiško elgesio situacijos.
Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos miestas, taigi kūrėme miestą katu.

Projektas – Žibintas nušviečia takelį

Grupės dainelė

Pasidžiauk, mamyte.
Pasidžiauk, tėveli,
„Žvaigždučių“ vardą,
Mes gavom darželį.
O „Žvaigždučių“ grupėje vaikai:
Žaidžia, linksminas smagiai.
Ir dainas, kai uždainuoja,
Net žvaigždynai visi ploja.

Autoriai: žodžiai D.Šilinskienės, muzika J. Mackevičienės