Grupė „Žvaigždutės“

 

„Žvaigždučių“ grupės vaikai megsta judrius sportinius žaidimus: futbolą, krepšinį, estafetes. Taip pat vaikai ir labai kūrybingi, vaikų saviraiška skatinama vaidinant, improvizuojant, pamėgdžiojant, mokantis išreikšti jausmus, juos pažinti ir tyrinėti. Judrumas, darbštumas ir kūrybiškumas – tai „Žvaigždučių“ siekis.
Grupėje švenčiami gimtadieniai. Vaikai draugiški, linksmi, darbštūs, žingeidūs ir kūrybingi.
Grupėje yra penki ugdymo(si) centrai – dailės, konstravimo, stalo žaidimų ir skaičiavimo, namų namučių ir seku seku pasaką.

Turime savo grupės himną ir eilėraštuką (skanduotę).

  • Amžiaus grupė: 4–5 metai
  • Grupėje dirba:

mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą Daiva Šilinskienė ir Vaida Balčiūnaitytė
mokytojos padėjėja Irena Reimontienė

Grupės dainelė

Pasidžiauk, mamyte.
Pasidžiauk, tėveli,
„Žvaigždučių“ vardą,
Mes gavom darželį.
O „Žvaigždučių“ grupėje vaikai:
Žaidžia, linksminas smagiai.
Ir dainas, kai uždainuoja,
Net žvaigždynai visi ploja.

Autoriai: žodžiai D.Šilinskienės, muzika J. Mackevičienės