Koronavirusas COVID-19

Informuojame, kad nuo š. m. rugsėjo 23 d. įsigaliojo pokyčiai dėl izoliacijos termino ir atskirai vaikų izoliavimo ugdymo įstaigose (2021-09-22 VESOC sprendimą Nr. V-2142)

 • Izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja iki 10 d. (buvo 14 d.). Galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau, kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą (anksčiau tokiu metu atlikus testą buvo trumpinama iki 10 d.);
 • Esant kontaktui ugdymo įstaigoje, sprendžiant dėl izoliacijos patvirtintas atskiras algoritmas;
  • ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėje, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), likę kiti ugdytiniai, kontaktavę su sirgusiu vaiku ar asmeniu, toliau dalyvauja grupės ugdymo procese;
  • įstaigos personalui taikoma įprasta izoliacija (turėjus kontaktą su sergančiuoju, privalu izoliuotis 10 darbo dienų nuo paskutinio turėto sąlyčio su susirgusiu asmeniu, išskyrus pagal pilną vakcinavimo schemą paskiepytus ir persirgusius);
  • visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.
 • Tiek 10 dienų izoliacijos trukmė, tiek naujas algoritmas mokyklose taikomas tik naujai izoliuojamiems asmenims. Tie, kurie jau yra izoliacijoje, galės susitrumpinti izoliacijos terminą pagal naują tvarką.

Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Pranešimas: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/trumpeja-izoliacijos-trukme-specialus-izoliacijos-algoritmas-ugdymo-istaigoms

Siekiant efektyviau valdyti koronaviruso infekcijos plitimą, darželyje vyksta grupių aplinkos paviršių ėminių tyrimai ir jis kartojamas kas dvi savaites. Tyrimas atliekamas  molekulinės genetikos metodu koronaviruso infekcijos pėdsakams nustatyti, jo ėminiai imami nuo įvairių, dažnai liečiamų aplinkos paviršių.

Pažymime, kad organizuojant tokį tyrimą darželyje yra įprastai laikomasi visų aplinkos higienos reikalavimų, o ėminiai imami, kai grupės patalpos yra tuščios. 

Kaskart atlikus minėtą tyrimą visa ugdymo įstaigos bendruomenė bus informuota apie gautus tyrimo rezultatus jų grupėse. Tokiu būdu bus atliekama stebėsena, kad visa darželio bendruomenė jaustųsi saugiau esant sudėtingai epidemiologinei situacijai savivaldybėje.

Tais atvejais, kai konkrečios grupės aplinkoje ant paviršių bus rastas didelis virusinės medžiagos kiekis, dėl saugumo bus rekomenduojama profilaktiškai pasitikrinti dėl COVID-19 ligos. Būtent tokia situacija yra pagrindas įtarti, kad grupėje galimai yra COVID-19 sergantis vaikas arba darželio darbuotojas, todėl bus sudaryta galimybė visiems sutinkantiems darželio grupės nariams (darbuotojams, vaikams ir jų tėvams, globėjams, rūpintojams) atlikti greitąjį antigeno testą.

Profilaktinis tyrimas bus organizuojamas laikantis savanoriškumo principo: sudarant sąlygas savarankiškai užsiregistruoti ir nuvykti į mobilųjį patikros punktą pasirinktu laiku.

Daugiau informacijos apie aplinkos paviršių tyrimą galite rasti čia: https://www.vilniussveikiau.lt/

2021 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-1903 Įsigalioja 2021-09-01

„Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir 1.7.2 papunktį išdėstau taip:

„1.7.2. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi nedelsiant apleisti teritoriją ir patalpas, kuriose vykdomos ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos. Darbuotojui rekomenduojama pasitikrinti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) registruojantis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

     

2021 m. balandžio 7 d. Nr. 216

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
Įsigalioja 2021-04-12 (1.8–1.11, 1.17 ir 1.19 papunkčiai įsigalioja sekančią dieną po paskelbimo)

2021 m. balandžio 7 d. Nr. V-736 Įsigalioja 2021-04-09

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2021 m. balandžio 8 d. Nr. V-746 Įsigalioja 2021-04-09

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ pakeitimo

Dalinamės su Jumis VESOC sprendimo pakeitimais:

 1. „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-3058/A1-1309 Įsigalioja 2021-01-01
 2. „Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2020 m. gruodžio 31  d. Nr. V-3087  Įsigalioja 2021-01-01

Taip pat norime pasidalinti naudingomis nuorodomis:

 • Vilniaus miesto savivaldybė pagrindinę informaciją apie karantino sąlygas skelbia svetainėje  https://karantinas.lt/

Lietuvos Respublikos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškinimas apie ligos išmoką nesergančio vaiko priežiūrai. Nuoroda: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nedarbingumas-ir-ligos-ismokos-tesiantis-pandemijai-ka-svarbu-zinoti-2021-metais?fbclid=IwAR03oYg1mdEkHHwt6jOcIGxi52xQHAGgDvjA9I6OTZmQka7wCFZZji1U3aU