Veiklos sritys

„Žemė myli mus kiekvieną, tai ir mes mylėkim ją“
„Rūpesčiu ir meile mes išsaugosime žemę“
Tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“
„Mylėkime gamtą“ „Mes rūšiuojam“
„Gamta – artimiausia aplinka, kuri skatina vaiką pažinti save ir aplinkinį pasaulį“
„Priešmokyklinio ugdymo pedagogo kūrybiškumo raiška ugdant vaikų domėjimąsi knyga“
„Saugiai pereikime gatvę“
„Aukime sveiki“
„Bakteriukų tramdytojai“
ES programa „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“
ES programa Ekologinis projektas „Mes rūšiuojam“
Edukacinis filmas ,,Darželis, kuriame gera visiems”
Bendras Bulgarijos, Slovėnijos ir italų Instituto degli Innocenti (Florencija) tarptautinis projektas „TALE“
Metodikos „Step by step“ taikymasLopšelyje-darželyje “Boružėlė” vykdomi projektai