Grupė „Saulės zuikučiai“

Norint užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį naudojamas ikimokyklinio ugdymo(si) integruotas priemonių komplektas OPA PA draugai PI KA.

Taip pat atsižvelgta ir į Ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose išryškintą esminį ikimokyklinio ugdymo siekį – užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą.

  • Vaikų amžiaus grupė: 6–7 metai
  • Grupėje dirba:

    mokytojos dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą Krisina Vilutienė ir Vaida Pletienė
    mokytojos padėjėja Jadvyga Korvel

Aktyviai dalyvavome Vilniaus ikimokyklinių įstaigų viktorinoje „Muzikinis klausimėlis 2021“

„Mano knygelės dar plonos, Mėlynos, žalios, raudonos. Daug piešinėlių dailių, Paukščių, žvėrelių, gėlių….“
(J. Marcinkevičius)
„Saulės Zuikučiai “ skaito…

Čia margutis žalias tupi,
Ten geltonas šonu guli.
Mėlynasis jis gudruolis,
Bando pasislėpti guoly.
O vaikai garsiai klegena,
Kiaušinius smagiai ridena.
Džiaugiasi visi kartu,
per Velykas jiems smagu….

Saulė šypsos, šiltas rytas,
Jau margutis nudažytas.
Dažė brolis ir sesutė po margutį, po margutį. O, tai džiaugiasi vaikučiai,
Kokie gražūs jų margučiai.
Rieda brolio ir sesutės –
Tai margutis, tai margutis.
(O.Pučinskienė) Marginam kitaip…

Saulės Zuikučiai eksperimentuoja ir prisimena verbų sekmadienį.

Į pagalbą gamtai 🙂
Skubėkit, krutėkit!- Pavasaris šaukė. – Išvykite netvarką, Nieko nelaukę… Nušvito kiemai… Ant takučių sušoko daug Saulės Zuikučių

Kovas – mėnuo be patyčių

Sėjam, sodinam

Akimirkos iš Kovo 11-osios minėjimo

Akimirkos iš „Balto vakaro“

Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“„Saulės Zuikučių“ grupės vaikai apsilankė „Senelio kieme

Tradicijų puoselėjimas ir grįžimas į senuosius laikus itin reikšmingas ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams. Senovės tradicijos padeda nepamiršti tautos šaknų, papročių ir svarbiausių tradicijų. Lietuvių liaudies žaidimai, dainos, išvykos po senuosius etnografinius kaimus, nuotraukų aptarimas, ar gamtos, gyvūnijos stebėjimas skatina jaunąją kartą ne tik lavinti vaizduotę, žadina šiltus jausmus, bet ir skatina formuotis tautinei savimonei.

 

Grupės dainelė

Saulės zuikiai mes linksmi,
Visad būnam užimti.
Ir skaičiuojam,ir dainuojam
Dar dėlionių padėliojam.

Mokam draugą mes paguosti,
Jeigu reikia ir pasnausti.
Užduotėles padaryti,

Ir dar grupę sutvarkyti.
Visad draugiškas būrys,
Pasitinka jus kasryt!