Grupė „Saulės zuikučiai“

Norint užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį naudojamas ikimokyklinio ugdymo(si) integruotas priemonių komplektas OPA PA draugai PI KA.

Taip pat atsižvelgta ir į Ikimokyklinio ugdymo metodinėse rekomendacijose išryškintą esminį ikimokyklinio ugdymo siekį – užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą.

  • Vaikų amžiaus grupė: 6–7 metai
  • Grupėje dirba:

    auklėtojos – Krisina Vilutienė ir Vaida Pletienė
    auklėtojo padėjėja Jadvyga Korvel

Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“„Saulės Zuikučių“ grupės vaikai apsilankė „Senelio kieme

Tradicijų puoselėjimas ir grįžimas į senuosius laikus itin reikšmingas ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams. Senovės tradicijos padeda nepamiršti tautos šaknų, papročių ir svarbiausių tradicijų. Lietuvių liaudies žaidimai, dainos, išvykos po senuosius etnografinius kaimus, nuotraukų aptarimas, ar gamtos, gyvūnijos stebėjimas skatina jaunąją kartą ne tik lavinti vaizduotę, žadina šiltus jausmus, bet ir skatina formuotis tautinei savimonei.

 

Grupės dainelė

Saulės zuikiai mes linksmi,
Visad būnam užimti.
Ir skaičiuojam,ir dainuojam
Dar dėlionių padėliojam.

Mokam draugą mes paguosti,
Jeigu reikia ir pasnausti.
Užduotėles padaryti,

Ir dar grupę sutvarkyti.
Visad draugiškas būrys,
Pasitinka jus kasryt!