Grupė „Nykštukai gudručiai“

 
 
Stengiamės suteikti vaikams pasirinkimo laisvę, daugiausia dėmesio
skirti ne rezultatui, bet ugdymo procesui. Grupėje ir lauko aikštelėje
kuriame saugią bei žaismingą aplinką, kuri skatina vaikų žingeidumą,
norą ieškoti, eksperimentuoti, tyrinėti, atrasti. Kiekvienas vaikas
gerbiamas, išklausomas, skatinamas aktyviai veikti ir ugdytis pagal savo
galimybes.
„Nykštukų gudručių“ grupę lanko 15 mergaičių ir 9 berniukai.
Norint užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį naudojamas ikimokyklinio ugdymo(si) integruotas priemonių komplektas OPA PA draugai PI KA.
 
  • Vaikų amžiaus grupė: 6–7 metai
  • Grupėje dirba:

auklėtojos Violeta Puzonienė ir Karolina Žiūkaitė

auklėtojo padėjėja Loreta Romanenkienė

Grupės dainelė

Nerimstam nuo ryto anksčiausio,
Spėliojam, šėliojam ir klausiam.
Netylam lyg vario žvangučiai,
Mus vadina „Nykštukai gudručiai!“

Priedainis:
Vaikai mes esam ypatingi –
Greiti, linksmi, labai protingi.
Visur keliaujam su daina,
Todėl ir nuotaika gera, gera!

Darželyje lipdom ir karpom,
Drauge ir žaislus susitvarkom,
Vaidinam gerai, koncertuojam,
Tyrinėjame ir deklamuojam.

Autoriai: žodžiai J. Ladietienės, V. Puzonienės, muzika J. Mackevičienės

.

H