2 % parama

2% parama Vilniaus lopšeliui-darželiui „Boružėlė“
Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus kalendoriniams metams, per praeitus metus sumokėto pajamų mokesčio 1-2 % gali skirti paramai ar labdarai. Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ yra paramos gavėjas, turintis teisę gauti tokią paramą. Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d.
Maloniai prašome paremti lopšelį-darželį „Boružėlė“ skiriant 2% paramos gyventojų pajamų mokesčių sumos. Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos atnaujinimui, ugdymo priemonėms, pastato renovacijai ir kt. Apie labdaros ir paramos lėšų panaudojimą darželio bendruomenė informuojama kiekvienais metais.
Prašymo formą galite užpildyti dviem būdais: 1) užpildyti FR0512 (02 versija) formą internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512 (02 versija) formą. 2) FR0512 (02 versija) formą galite gauti lopšelyje-darželyje „Boružėlė“.
 elektroninis (internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx, ja naudotis taip pat gali sudarę sutartis savo apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose; prisijungus prie sistemos prašymas FR0512 užpildomas ir pateikiamas internetu) Interaktyvios instrukcijos, padėsiančios Jums savarankiškai, greitai ir teisingai pateikti gyventojo pajamų deklaraciją: http://pagalba.vmi.lt/

Pavyzdinį ir nepilnai užpildytą PRAŠYMĄ rasite čia FR0512.
1 laukelyje – asmens kodas
2 laukelyje – vardas, pavardė
3 laukelyje – gyvenamosios vietos adresas šia tvarka: miestas, gatvė, namo, buto numeris
4 laukelyje – telefono kodas ir numeris
5 laukelyje – elektroninio pašto adresas (jei turite)
7 laukelyje – prašymo pildymo data (metai, mėnuo, diena)
8 laukelyje pažymima „X“ ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas
10 laukelyje 190021721
11 laukelyje Vilniaus lopšelis-darželis „Boružėlė“
12 laukelyje Latvių g. 40 LT-08113 Vilnius
13 ir 14 laukelių pildyti nereikia
15 laukelyje LT167044060004026474
16 laukelyje nurodykite, kokią galimos paramos dalį skiriate: 1 ar 2 procentus. (Jeigu nurodote vieną paramos gavėją – 2 proc., jei du gavėjus – po 1 proc.)
Dėkojame Jums už paramą!!!
Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ bendruomenė